16/4 dags for 00-radstuga!

Ja dan före 00-gasquen är det alltså 00-rådstuga! Kom och skratta med eller åt gubbarna, eller du kanske redan är en? Kom i så fall för fasen hit!

Den 14/4 kl 17.30

I Brända tentan

kostar 150 spänn

Teckningslista på nationen, annars kan ni ju alltid telefonterrorisera Grefbäck.

peace mfs