Sittningen med Ypsilon flyttad till 15 april

Sittningen med Ypsilon har bytt tid och plats och kommer äga rum fredagen den 15/4 i Inre Läs.

Förutom den uppenbara fördelen att tiden till sittningen minskar med en dag utlovas en spektakulär kväll på mer än ett sätt. Men även om du nu bokar den 15 april till laget så bör du kanske även framöver anse lördagen som uppbokad för när laget och Ypsorna ordnar fest slutar den inte i första taget. Att avsätta lördagen för att mentalt återhämta sig från allt skoj är en god idé.