Sommarstuga 2013

Kära bröder!

Denna sommar kommer den årliga sommarstugan att vara förlagd i det natursköna Näsåker. Både kulturella och sociala aktiviteter utlovas men framförallt skall vi njuta av att äntligen vara tillbaka i vårt älskade Ångermanland.

Agdabussen kommer i sedvanlig ordning att transportera både bröder och systrar längsmed Europaväg 4 upp till Ångermanland och vill man åka med denna motorvägsskuta bör man anmäla det snarast.

Tid: 27-30 juni
Pris: enligt senare, beror på antalet fordon och kostnad
Anmälan: sker till anmalan@angermannalaget.se, ange om du vill åka agdabuss samt vilken dag och i vilken riktning.
O.S.A: 19 Juni (gäller framförallt de som ska åka agdabuss)

 

KDMBBBB!!!