Historik

Upprinnelsen till Angermannalagets historia kan sökas i Sveriges 1300-tal och Engelbrekts frihetskamp. På fogdeborgen Styrnässkans vid Ångermanälven nedströms Sollefteå kom det till strid mellan den frihetsälskande allmogen och den lede fi. En rådig kvinna från trakten, mor Agda, lyckades vid detta slag medelst list och väna behag lura in en trupp knektar i bastun för ett litet rendez-vous. Agda smet ut, lade en tvärslå för dörren och tuttade eld på alltihop. Fienden var besegrad, borgen i ortsbornas händer och Ångermanland befriat. Sedan den dagen är Agda vårt skyddshelgon, och varje år firar vi segern med en gasque på nationen. Gudskelov att kvinnans list översteg mannens förstånd – den gången!

Den förste person som veterligen använt ordet angerman i Uppsala var en kyrkoman och skolmästare vid namn Aron Synth, bördig från Säbrå socken utanför Härnösand. Han var med vid undertecknandet av Uppsala möte 1593 och lade då till den ärevördiga titeln till sitt namn.

Har du sett Norrlands nations ”Wall of fame” i trapphallen i gamla huset? Då kanske du lade märke till att den förste ”store” norrlänningen hette just Angermannus. Han var således en gammal nationsmedlem, som under 1600-talet blev ärkebiskop. 1600-talet?! Fanns överhuvudtaget Norrlands nation före 1827? Njaa. När nationsväsendet i Uppsala tog form under 1640-talet slöt sig de studenter som kom från norra Sverige samman i den Ångermanländska nationen. Nationen fick detta namn för stiftsstaden var avgörande för vilken nation en student skulle tillhöra och den var gemensam för alla norrlänningar, nämligen ångermanländska Härnösand. Alla norrifrån som läste vid universitet hade således tillbringat åtminstone sina gymnasieår i Ångermanland, och betraktade sig ofta som ångermanlänningar.

Under 1700-talet bröt sig de sturiga jamtarna och medelpadsborna ut ur ursprungsnationen och bildade en egen nation, men vid ett inspektorsskifte år 1827 kunde den nuvarande Norrlands nation bildas, med astronomie professor Bredman som inspektor.

Nåväl, sedan den 1 december 1958 finns Angermannalaget på Norrlands nation. Ångermanländska kulturpersonligheter har varje år sedan 1963 tilldelats lagets kulturpris. Priset består av en flottarhake fäst vid en platta. Denna flottarhake är en av lagets främsta symboler. Vi vill med denna hedra de egenskaper som de verkliga ångermanlänningarna visade: styrka, seghet och dynamik.

6 december 2008 firade Angermannalaget 50 års jubileum med ett hundratal medlemmar på plats i Uppsala.

Lämna ett svar