Angermannalagets Kulturpristagare 2014

Angermannalagets kulturpristagare 2014;

Kultur- och hembygdsföreningen Angermannalaget vid Norrlands nation i Uppsala valde enhälligt under Julrådstugan den 29 november 2014 författaren Therése Söderlind till 2014 års kulturpristagare.

Rådstugans motivering lyder:

”Therése Söderlind har jämförts med Kerstin Ekman, och många är de röster som hyllat hennes författarskap. Rösterna fortsätter att höras och Sverige har fått en ny stor berättare. Angermannalaget vill bara instämma. Landskapet Ångermanland och människorna som levt eller lever där står i centrum för de båda romanerna. Therése Söderlind värjer sig inte för att ta sig an de svåra och komplicerade berättelserna, att skildra livet som det är och var. Att som ångermanlänning ta sig an häxprocesserna måste beskrivas som modigt, en händelse i vår historia som ”blöder vid beröring” för att tala med Birger Norman. Ångermanland har i vår tid genom Therese Söderlind fått en given plats på den litterära kartan. Det det är därför en självklarhet för Angermannalaget att tilldela Therése Söderlind Angermannalagets kulturpris 2014″.

KDMBBBB!!
// Åldermannen Anton Hägervik