StyrelseÅlderman – Tobias Klockare
Åldermannen, härskare över land och hav. Laget äldste och visaste fanbärare.
Styr laget med järnhand och fungerar som kung över Ångermanland.

Örtug – Thomas Danielsson
Örtugen är Lagets snålaste medlem. Han tar från alla och betalar bara ut på nåder.
Ser till att Lagets ekonomi alltid är god.

Bers-Erk – Markus Holowacz
Lagets mest omtyckte medlem. Bers-Erken har hand om öl, sprit och annan dryck.
Är ensam ansvarig för en lyckad kväll.

Ristare – Gustav Kruse
Ristaren är Lagets minne. Han är mycket vis och vet allt om Laget.

Rullare – Fredrik Mattson
Har i uppgift att hålla reda på information om lagets medlemmar.

Strulhake – Felix Eriksson
Festmannens side-kick och ansvarig för allt som går fel.
Saknar utbildning.

Festman – Erik Kruse
Det närmaste gourmékock man kan få tag på i Uppsala.
Utbildad på hemlig ort i Frankrike och har i uppgift att föda Laget.

Ritkarl – Henrik Lindblom
Lagets kontakt med omvärlden.
Ansvarar för teckningslistor och att internet fungerar i Ångermanland.

Härse – Jakob Ernstson
När Åldermannen fallit reinkarneras han som Härse. Glassar runt och hjälper Åldermannen i tid av fest.