Julen står för dörren

Jag vill börja med att tacka alla er som varit med och gjort den gångna hösten med laget till något helt fantastiskt. Sist i raden av arrangemang var julrådstugan som utan tvekan måste beskrivas som en succé. Förutom ett dignande julbord skapades flera nya kommittéer och jag vet att vi är många som med spänning väntar på att få se frukterna av deras arbete.
Inte minst valde rådstugan också Margareta Petré till årets kulturpristagare.

Julrådstugan var också det sista arrangemanget för hösten och det känns som en mycket värdig avslutning. Nästa gång laget samlas är på julgransplundringen den 16/1 kl 13:00. Då ordnar vi tillsammans med HJ lekar för de yngre besökarna och det brukar alltid vara en trevlig tillställning. Vårens första rådstuga äger rum den 28/1 och laget sitter då i Brända.

KDMBBBB!

Åldermannen