Skilsmässo

Stoormächtigste Aaldermann, ährade Bröder!

Wij willia bringa Läsaren medelst högtrafwande obegripeligheter til at iakttaga stundande Skiljsmesso-Gasque, hwilken i år den tiugonionde i April Månad har för afsigt at ega rum.

Alltsedan gamla tijder, ha Skiljsmesso medelst roliga Dijkter, nöysamma Historier och Kamp emellan Angermenn och Skvaderbröder underwisat föreningarne om Dygden, och likasom skiämtewijs förehållit dem alfwarsamma Sede-Läror. Som tradisionen bjuda ställa Laget opp i Femkampf och Banquette, för att däraf hvisa at de ha hierta i bröst och Nijt för sitt fädernesland!

Om til Envig broder bliwa utsedd, så förwentas han sijn Kropp ställa til lagets tienst och gagn.

Tevlingarne som af tradision utöfwas:
Fuhtbohl
Sniusdosedraag
Armbryjting
Kast med slegga af hiern
Öl-hefwning

Samling 14:00 i Inre Läs den 29 April
Avmars 14:30 och åter till Nation mellan 15:30-16:00 för sittningen.
Klädsel: Mörk Kostym
Pris: 200kr
Anmälan: aldermannen@gmail.com
OSA: Senast 23/4

OBS: Fotboll spelas den 24/4 kl 19:00. Samling denna tid på planen vid Studentvägen

KDMBBBB!!